Betingelser

 

Betingelser for salg, levering og betaling


Priser:
Priser er ekskl. moms og eventuelle forsendelsesomkostninger. Der tages forbehold for trykfejl, pris- og kursændringer.

Fjernsalg:
Der tilbydes ikke fjernsalg, varer der er vist på hjemmesiden, er udelukkende en opfordring om at gøre tilbud. De viste varer reflekterer ikke nødvendigvis lagervarer, pris og model kan afvige fra de viste. Afhentning af varer sker på vores adresse. Varer der efter aftale sendes til kunden, betragtes ikke som fjernsalg.

Annullering og returnering:
Køber er forpligtet til at foretage en grundig undersøgelse og afprøvning af det leverede umiddelbart efter modtagelsen, og ved mangler eller fejl straks give meddelelse herom. Varer der er fejlleveret eller fejlbehæftede ved modtagelsen, kan efter forudgående aftale returneres og bliver derefter enten ombyttet eller krediteret.

Ved returnering af andre varer skal følgende forudsætninger være til stede:

  • Aftalt telefonisk eller skriftligt med Nova-C
  • Vedlagt fakturakopi
  • I uåbnet og salgsbar emballage
  • Returneret senest 8 dage efter modtagelsen

Eventuelle returvarer krediteres normalt med 90% af fakturaprisen - medmindre andet er anført på fakturaen (kreditnota gælder som tilgodebevis).
"Special"-produkter og varer vi normalt ikke er lagerførende i, kan ikke returneres.

Software tages ikke retur:
Installation af software er på købers eget ansvar, garanti ydes i samme udstrækning, som den ydes af vore leverandører. Ethvert krav med hensyn til fejl eller mangler skal straks fremsættes til Nova-C, og såfremt en undersøgelse viser, at det leverede produkt er mangelfuldt på grund af fabrikation, konstruktion eller materialefejl erstattes omkostninger ved demontering og nymontering ikke.

Betaling:
Kontant betaling ved nye kunder og privat salg.
Ved bestillinger over kr. 20.000 udbetales 50% ved 1. levering.

Tilbud:
Ethvert tilbud er gældende i 8 dage fra afgivelsesdato, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Priser:

Nova-C ApS forbeholder sig ret til ændringer af priser og rabatter uden forudgående varsel. Angivne priser på faktura og prislister er nettopriser i danske kr. ekskl. moms, afgift og forsendelsesomkostninger. Der tages forbehold for prisændringer grundet ændringer i valutakurs, told, afgift samt leveringsomkostninger. Vi tager ligeledes forbehold for prisændringer på varer noteret i restordre, som altid vil blive debiteret til dagspris pr. fakturadato.

Ansvar for mangler (garanti):
Nova-C tager forbehold for leverancesvigt fra leverandørs side til aftalte tidspunkt.
Der ydes 24 måneders carry-in service på hardware forstået således, at defekt udstyr kan afleveres på vores værksted efter aftale med en af vore teknikere og afhentes efter endt reparation.
Der påtages intet ansvar for, at leverede produkter egner sig til det af køber påtænkte formål, hvis dette ikke er påført en kravspecifikation.
Der tages forbehold for fejl og udladelser, oplysninger om pris, specifikation og lignende.